Sportsperson example sentences

Word suggestions (12): Sportsperson, Sportspersonship, Sportsperson of the year, Sportsperson meaning, Sportsperson visa, Sportsperson crossword clue, Sportsperson of the year 2022, Sportsperson visa uk, Sportsperson synonym, Sportsperson of the year 2021, Sportspersons ministries international, Sportspersonship meaning

sports·per·son

[ˈspôrtsˌpərs(ə)n] ✕ Play

sportsperson (noun) · sportspeople (plural noun) · sportspersons (plural noun)

  - a sportsman or sportswoman (used as a neutral alternative).


Synonyms

sportswoman, sportsman, runner, racer, player, gymnast, competitor, contestant, contender, Legal,

"Sportsperson" Example Sentences

Recently Searched

  › Timbre [ˈtambər]
  › Grayhound [ˈɡrāˌhound]
  › Malus
  › Erythritol [əˈriTHrətôl, əˈriTHrəˌtäl]
  › Debatingsa [dəˈbāt]
  › Sportsperson [ˈspôrtsˌpərsən]
  › Luxuriate [ˌləɡˈZHo͝orēˌāt, ˌləkˈSHo͝orēˌāt]
  › Treated [trēt]
  › Disbarring [disˈbär]
  › Basely [ˈbāslē] ✕ Play
  › Rifleman [ˈrīfəlmən]
  › Parasol [ˈperəˌsôl, ˈperəˌsäl]
  › Outburstn [ˈoutˌbərst]
  › Underweight [ˌəndərˈwāt]
  › Hyperreal [ˌhīpə(r)ˈrēəl]
  › Stadium [ˈstādēəm]
  › Flaymiddle
  › Basipetalfrom [bāˈsipədl]
  › Sift [sift] ✕ Play
  › Caravanettes
  › Barbicanmiddle [ˈbärbəkən]
  › Gavel [ˈɡavəl]
  › Dualism [ˈd(y)o͞oəˌlizəm]
  › Globoide

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z